GEZIEN IN 010

LAAT ROTTERDAM ZIEN. INFORMATIEF. OP “EIGEN WIJZE”.

Coronavirus in Rotterdam: gedragsverandering?

50Plus Rotterdam verwijst naar een factsheet die te vinden is op de website van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Een factsheet met daarop uitkomsten van een enquete die gehouden, om de invloed van het coronavirus op het probleemgedrag van mensen in een verpleegtehuis.

De partij wil nu meer weten. Onder meer over het overwegen van bezoekruimten en de vraag wat Rotterdam heeft gedaan om spanningen te verminderen. En hoe zit het met de plannen voor de toekomst?

Noodziekenhuis in Rotterdam: het geld waar later over gepraat zou worden.

Schreven we van de week een klein stukje over. Het artikel van Vers Beton waarin werd ingegaan over de betaling van de kosten voor het noodziekenhuis in Ahoy. Op Rijnmond verscheen gisteravond nog het bericht waarin de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aangeeft dat er een beslissing gemaakt moest worden. En dat hebben de directeur en de burgemeester dus gedaan. Moest er in die situatie die er op dat moment was, eerst duidelijkheid zijn over geld? Of is dan gewoon een beslissing nemen en handelen het beste?

De Christen-Unie heeft inmiddels vragen gesteld. Onder meer over de facturen die ergens naar toe moesten worden verzonden..

Rotterdamse Dakendagen worden Rotterdamse Dakendingen

Normaal gesproken worden in juni in Rotterdam de Rotterdamse Dakendagen georganiseerd. Diverse daken kunnen dan bezocht worden, waardoor u vanaf een ander punt eens een blik kunt werpen op de stad. In een aantal gevallen bent u dan ook nog getuige van een performance: een gedicht dat wordt voorgedragen. Muziek die gespeeld wordt. Dit jaar zal dat echter lastig zijn. De Rotterdamse daken voor publiek openen is niet mogelijk.

Toch gaan de Rotterdamse Dakendagen door. De Rotterdamse Dakendagen zijn de Rotterdamse Dagendingen geworden. Het programma staat nu online.

ROTTERDAM. HET NIEUWS. WIJ VOLGEN HET. HELPEN VERSPREIDEN. LAAT ANDEREN WETEN WAT  JIJ HEB GEZIEN IN 010?

Vakantiestraat Rotterdam: waar is er plek?

Zodra er in een straat voldoende draagvlak is voor een vakantiestraat, kan de gemeente gemaild worden. Na een digitale brief naar meerruimte@rotterdam.nl wordt er naar de mogelijkheden gekeken.

Vorige week stond er een artikel op Rijnmond.nl waar bovenstaande zin in voor kwam. Het idee is auto’s niet in de straat te pakeren, maar verderop… en vervolgens de straat om te bouwen tot “tuin” op speelplek. Heeft misschien wel iets van het project Droomstraten van een paar jaar terug.

Het nieuws zorgde bij Leefbaar Rotterdam en de VVD wel wat vragen. De partijen maken zich wel wat zorgen over het gebrek aan parkeerplekken. Zijn er straten waar dat zomaar kan? Hoe zit het met parkeerplekken voor invaliden? Hoe gaat men kijken of er genoeg draagvlak is geweest in een straat?

Toch wel benieuwd of uw straat een vakantiestraat zou mogen zijn…

Theater Rotterdam: het vertrek van een regisseur

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant, heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over Theater Rotterdam. Kort samengevat: er gaat een regisseur weg bij het theater. Het probleem: de directeur en artistiek leider willen een familieprogramma twee jaar uitstellen. De regisseur zou er nu zelf voor kiezen om weg te gaan en heeft het over een vertrouwensbreuk.

Nu de regisseur vertrekt is de vraag van de Partij voor de Dieren wat dat betekent voor de subsidie die vanuit het Cultuurplan zou worden verstrekt aan het theater. De partij haalt daarbij een bepaalde voorwaarde aan: een instelling die een subsidie zou krijgen, zou jaarlijks meer dan honderd duizend bezoekers moeten ontvangen. Met het wegvallen van de regisseur zou er namelijk, volgens de Volkskrant, een “einde komen aan geliefde familievoorstellingen”.

Een noodvoorziening in Ahoy

Rotterdam Ahoy wordt een extra voorziening voor patiënten die wel zorg nodig hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Dat kunnen corona patiënten zijn maar ook andere patiënten. Er wordt maandag 30 maart gestart met het gereedmaken van 88 bedden en er is, indien nodig, een maximale uitbreiding mogelijk tot 680 bedden.

27 maart verscheen dit nieuws op de website van Ahoy. Bijna twee maanden later heeft Vers Beton een artikel gewijd aan de kosten voor de noodvoorziening in Rotterdam. De grote vraag: wie gaat er betalen voor de noodvoorziening?

Ruimte voor fietsers en voetgangers Erasmusbrug Rotterdam groter

Het is tijd voor een nieuw verkeersexperiment in Rotterdam. Nadat enkele weken geleden het experiment op het Kruisplein en het Eendrachtsplein startte, is er vandaag het nieuws dat bij de Erasmusbrug er wordt gestart met een nieuwe proef.

Simpel gezegd wordt er een aantal rijstroken voor auto`s verminderd en er daardoor meer ruimte ontstaat voor de voetganger en fietser. Heeft ook te maken met de anderhalve meter samenleving die geldt. Benieuwd welke vragen er nu vanuit de politiek gaan komen.

Verkoop Rotterdams iconen aan buitenlandse partijen…

.. is dat onwenselijk? De PVV stelde vragen aan de gemeenteraad naar aanleiding van de verkoop van de Euromast aan een Franse koper.

Rotterdam heeft er weinig moeite mee, blijkt uit beantwoording van de vragen. Verkopers van onroerend goed zijn vrij om het ter verkoop aan te bieden. Cultureel erfgoed zal dan ook gewoon in het stadsbeeld blijven bestaan.

Of er meer iconen op de lijst staan om verkocht te worden, weet men niet. De Rotterdammer

Laadpalen tekort in Rotterdam?

Zo werden wij bijvoorbeeld benaderd door een bewoner die pas een jaar na aanvraag van de laadpaal een bericht kreeg dat de aanvraag vertraagd was omdat op 1,5m diepte de grond vervuild zou (kunnen) zijn..

De Rotterdammer die een elektrische auto rijdt, wil deze graag in Rotterdam kunnen opladen. Mocht u een laadpaal nodig hebben, dan is er een site waar u een aanvraag kan indienen. Vanuit de CDA worden nu vragen gesteld over het aantal laadpalen en de wachttijd en andere mogelijke complicaties voordat een laadpaal geplaatst kan worden.

Onbeschermd werken in de zorg: hoe is de situatie in Rotterdam?

DENK vraagt zich af hoe het nu eigenlijk zit met het gebruik van beschermingsmiddelen in de zorg. Zijn er genoeg beschermingsmiddelen? Worden er genoeg middelen verstrekt door werkgevers?

De partij stelt een aantal vragen naar aanleiding van een poll van FNV Zorg en Welzijn. Zo zou bijvoorbeeld zestig procent van de medewerkers in de thuis- en verpleegzorg zou niet beschermd naar het werk kunnen. Wij denken dat er vast wel wat Rotterdammers die werkzaam zijn in de zorg, daar wat over kunnen loslaten..

Verkeersexperiment in Rotterdam roept meer vragen op

Schreven we eerder al een klein stukje over. Het verkeersexperiment op het Kruisplein en Eendrachtsplein. Betonblokken op de weg die ervoor zorgen dat auto`s een iets andere route moeten nemen op dit moment. Leefbaar Rotterdam stelde vragen, maar heeft er nog een aantal vragen bijgelegd.

Vragen die te maken hebben met de rol van (in dit geval) gebiedscommissie Centrum. In Rotterdam kennen we de gebiedscommissies en wijkraden. De partij vraagt zich af of gebiedscommissie Centrum niet wat meer betrokken had moeten worden bij het experiment. Had er om een advies moeten worden gevraagd? Er schijnt nu een ongevraagd advies te zijn (niet te vinden in de raadsinformatie), maar wat staat daar nu precies in.

Op Open Rotterdam staat dit:  De gebiedscommissie heeft besloten om een ongevraagd advies te doen aan het college en raadt aan dat deze experimenten voortaan met meer overleg geïmplementeerd worden.

In de vragen die Leefbaar Rotterdam stelt, staat het volgende:

Bent u bekend met het ongevraagde advies van de gebiedscommissie Centrum waarin u wordt opgeroepen het
verkeersexperiment Oude Westen per direct te stoppen?

Sekswerkers Rotterdam

Open Rotterdam en Vers Beton zijn in de wereld van de Rotterdamse sekswerkers gedoken.

Groot probleem voor de mensen in de sector: het legaal en veilig kunnen werken.

Het is een wereld waar niet elke Rotterdammer thuis in zal zijn. Mocht u meer willen lezen..

Klachten over vliegveld Rotterdam : flinke stijging

In totaal waren er 1.886 melders. Het aantal frequente melders verdubbelde naar 72 personen. Dat is 4 procent van het totaal aantal melders. Zij zijn verantwoordelijk voor 75 procent van de meldingen..

Klagen over het vliegveld in Rotterdam. Bleek flink toegenomen te zijn vorig jaar. Met 81 procent. Zitten dus wel een aantal personen bij dat regelmatig de moeite neemt om een klacht in te dienen…

Diergaarde Blijdorp: de pedagogische waarde

Dat de Rotterdammer met een abonnement voor Diergaarde Blijdorp zondag gisteren weer naar de dierentuin kon, is u vast al ter oren gekomen. Zijn wel wat zaken waar u nu op moet letten ..

Een tijdje geleden stelde de Partij voor de Dieren ook wat vragen die te maken hebben met de dierentuin. Ging over de pedagogische waarde en subsidies; er zijn inmiddels antwoorden

ROTTERDAM. HET NIEUWS. WIJ VOLGEN HET. HELPEN VERSPREIDEN. LAAT ANDEREN WETEN WAT  JIJ HEB GEZIEN IN 010?

HAPJE? DRANKJE?

DE TOEKOMST VAN ROTTERDAM

Copy link
Powered by Social Snap