“2200 bewoners hebben samen 3745 prikkers op de digitale kaart geplaatst”… Staat in de beantwoording van door de PvdA gestelde vragen en heeft te maken met een online Verkeersveiligheidprikker waarbij Rotterdammers de top drie onveilige locaties kon aangeven.. Bij een top drie zou je verwachten dat Rotterdammers wat meer prikkers meer plaatsen,maar dat terzijde…

Het onderzoek kennen we niet, maar zal online toch nog wel ergens te vinden zijn? Benieuwd welke plekken daar dan uit komen….

De partij vroeg zich af of de Buiten Beter app niet zou kunnen worden aangepast en worden gebruikt om verkeersoverlast te gaan melden. Maar dat zal niet gaan gebeuren..

Verkeersoverlast in Rotterdam kan worden gemeld via 14010 en de website van de gemeente. Doet u toch ook?

Update: top 3 is te vinden