Er wordt wat aandacht gevraagd voor twee soorten stickers die bij de gemeente zijn op te halen.

Voor de Rotterdammer met huisdieren is er namelijk sinds kort een crisissticker die hulpdiensten direct inlicht in het geval van nood. Kan bij de deur worden opgeplakt en kan gratis worden afgehaald ..

En dan is er ook nog de mogelijkheid om een sticker bij de brievenbus om aan te geven of u zit te wachten op reclamedrukwerk…

Vanaf 31 maart 2020 schijnt Rotterdam namelijk te gaan handhaven op het ongewenst bezorgen van reclamedrukwerk in brievenbussen zonder ja/ja sticker…

Mocht u nog geen sticker bij de deur hebben hangen…