Vraag vanuit GroenLinks. Gaat de leesvaardigheid van Rotterdamse scholieren achteruit? En wat kan er aan gedaan worden…?

Om de drie jaar is er een PISA onderzoek waarin 15 jarige scholieren getoetst worden op taal/leesvaardigheid, wiskunde en natuurkunde. Gebeurt in behoorlijk wat landen. 79…

Het rapport zou laten zien dat het in Nederland niet zo goed gaat…

Wat nu?….