Juli 2022 kwam er in Rotterdam

aan de Karel Doormanstraat

een gevelplaat naar beneden.

Onderzoek wees uit

dat er meer gevelplaten

van het gebouw

vervangen moesten worden.

Gaat gebeuren:

januari 2024.