Een rapport na Feyenoord – Ajax

Een van de maatregelen van Feyenoord

tijdens de wedstrijd

om veiligheid te waarborgen

was het scheiden van vakken,

waarbij gewerkt werd met een bandjessysteem

op vak Z als pilot.

In de praktijk bleek het systeem

niet goed te werken

omdat supporters over hekken heen klommen

en bandjes onderling aan elkaar werden doorgegeven.

Hierdoor werd handhaving

door steward bemoeilijkt..

Volledige rapport

naar aanleiding van

de incidenten

rondom de wedstrijd

vind u hier.

Veiligheid in het OV

Wat betreft de objectieve veiligheid,

herkent het college

dat de meeste incidenten

in de metro

plaatsvinden in de avonduren

tussen 20:00 en 22:00 uur.

Daarom zet het college

blijvend in op extra inzet

van OV-surveillanten

in de metro

in de avond.

We lazen het hier.